Házirend

Rába Quelle Kft.
Győri termál és élményfürdő

HÁZIREND

I. Általános rendelkezések: a fürdő vendégek részére

  1. Az élmény és termálfürdő igénybevétele csak a jelen házirend szabályainak betartásával történhet, annak megsértőitől az uszoda vezetői és dolgozói a szolgáltatást megtagadhatják. A szolgáltatást igénybe vevő hozzájárul, hogy az üzemeltető a házirend be nem tartása esetén az adatait felhasználhassa.
  2. A fürdő vezetőjének és a fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kultúrált és szakszerű kiszolgálást, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, a személy- és tulajdonvédelmi, a hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Fontos feladatuk, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei, egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítottak legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szűntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek és az üzem dolgozói is kötelesek betartani.
  3. A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végző magatartására észrevételeit szóban, vagy írásban megtenni.
  4. A fürdőüzem köteles biztosítani:
    • A medencék vizének hatóságilag előírt minőségét, a medencék, öltözők és egyéb a fürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását.
    • A töltő-ürítő rendszerrel üzemelő medencék naponkénti ürítését, teljes vízcseréjét.
    • A szűrő forgatóval üzemelő medencéknél, hogy a szűrés után a medencékbe visszatérő víz átlátszóság és csíramentesség szempontjából az ivóvízre megállapított minőség követelményeinek megfeleljen.
    • A medencék napi ürítését követően azok, illetve az üzemzárást követően a fürdési célokat szolgáló minden helyiség előírt takarítását, fertőtlenítését.
    • Az egyes medencékben az előírt vízhőmérsékleteket. Ennek érdekében a medencéknél háromóránként ellenőrző méréseket végeztetni.
  5. A szolgáltatás ára a kiszolgálás díját is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója a vendégtől semmiféle más juttatásra nem tarthat igényt.
  6. A szolgáltatások a vendégek számára érkezésük sorrendjében áll rendelkezésükre. Kivételt képeznek a terhes anyák, a világtalanok, és azok az egészségkárosultak, akik önálló mozgásra képtelenek.
  7. A termálfürdő helységeibe (medencetér, szauna, ill. szabadtér) belépni, valamint a különböző szak-és mellékszolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes, napi dátumbélyegzővel ellátott jeggyel, vagy bérlettel lehet.
  8. A fürdőt és a szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
  9. A fürdő- és egyéb szakszolgáltatásokat csak megfelelő képesítéssel rendelkező dolgozó vezetheti.
  10. A fürdőt fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedők nem látogathatják. Sebezett testtel a fürdőmedencét használni tilos! A kijelölt közös fürdőkabinokat (gőzfürdő, szaunák) – fürdőruhában – férfi és női vendég egy időben veheti igénybe.
  11. Ittas személy az fürdő területén nem tartózkodhat, részére a fürdő dolgozója minden szolgáltatást köteles megtagadni.
  12. A fürdő területén beléptető rendszer működik, a szolgáltatást igénybe vevő köteles az idevonatkozó utasítások szerint eljárni.
  13. A szaunakert külön jegy, vagy bérlet ellenében vehető igénybe érvényes fürdőjegy birtokában.
  14. A fürdő berendezéseit, felszerelési tárgyait a vendégek csak rendeltetésszerűen használhatják. Gondatlan magatartás, vagy szándékos károkozás esetén a fürdőüzem a kár megtérítését követelheti.
  15. Úszásra alkalmas 120 cm-nél nagyobb vízmélységű medencét, csak képesített úszómester felügyelete mellett lehet üzemeltetni. Két medence egyidejű felügyeletét egy úszómester csak akkor láthatja el, ha a medencék vízfelületének nagysága nem haladja meg az 1000 m2 -t, a köztük lévő távolság legfeljebb 5 m és mindkét vízfelület egyidejűleg akadálytalanul belátható. A 140 cm-nél nagyobb vízmélységnél a mélyvízre utaló jelzést (pl.:180 cm Mélyvíz! Csak úszóknak!) felirattal kell ellátni. Ilyen vízmélységű medencéknél az előírt mentőeszközöket (mentőrúd, mentőöv, mentőkötél) kell elhelyezni.
  16. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, valamint a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében TILOS:
    • a fürdő egész területén dohányozni, szemetelni, tétre menő szerencsejátékot játszani,
    • a közös medencéket előfürdő (zuhany, lábmosó) használata nélkül igénybe venni,
    • a medencékben étkezni, a vizet bármely módon szennyezni, vízbe ugrani,
    • a medencébe törékeny tárgyakat (poharat, stb.) búvárfelszerelést, labdát vagy bármely baleset- és sérülésveszélyes eszközt bevinni,
    • a fürdő területén ételhulladékot, cigarettavéget, poharat és egyéb szemetet eldobálni,
    • a medencetérben hangoskodni, rádiót, magnót, stb. üzemeltetni,
    • az egynemű öltözőkbe és napozókba más neműnek belépni,
    • a fürdő területére állatot bevinni,
    • a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni.

A FÜRDŐ TERÜLETÉN LÉVŐ ÉLMÉNYELEMEKET MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA. AZ ÉLMÉNYELEMEK MŰKÖDÉSÉT AZ ÜZEMELTETŐ SZABADON SZABÁLYOZHATJA.

Tisztelt Vendégeink!

Klórmentes termálvizes fürdőnkben az alábbi élményelemek találhatóak:

  • sodrócsatorna
  • fekvőmasszázs
  • gejzír
  • vízköpő
  • masszírozó fúvóka
  • vízesés
  • barlang
  • csúszda

II. Üzemidő, jegykiadás:

  1. A fürdő egyes egységeinek nyitvatartási idejét a vendégek részére jól látható módon és helyen kell kifüggeszteni.
  2. A pénztárzárás a fürdő záróráját megelőző másfél órával történik.
  3. Csoportos látogatás, illetve fürdőzés esetén a csoport vezetője felelős a jegyváltásért és a csoport tagjaiért.
  4. Az üzemidőtől a fürdő vezetősége indokolt esetben (műszaki hiba, vízhiány stb.) eltérhet, amelyről a pénztárnál kifüggesztett hirdetményen értesíti a vendégeket.
  5. A fürdő szolgáltatásainak árait a pénztárnál, jól látható helyen kell kifüggeszteni. Az esetleges árváltozásokat az ártáblán minden esetben fel kell tüntetni.
  6. A fürdő pénztáránál váltott jegy csak arra a fürdőegységre, szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kérték. A fürdőjegy vagy bérlet csak a váltás helyén és az aznapi (felhasználási) dátummal ellátva érvényes. A kiadott jegyek vissza nem válthatók.
  7. Pénzváltás csak a recepción lehetséges.
  8.  A 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében veheti igénybe a fürdőt, aki kérésre köteles hitelt érdemlően bizonyítani a gyermek korát. A 14 éven aluli gyermek a szaunában csak orvosi engedéllyel és felnőtt kíséretében tartózkodhat.

III. A vendégek észrevételei, panaszkönyv:

  1. A fürdőzőnek jogában áll a szolgáltatás módja, minősége, vagy a kiszolgáló személyzet magatartása ellen kifogást emelni, s azt a pénztárnál elhelyezett Vásárló Könyvébe rögzíteni.
  2. A fürdő vezetése minden olvasható, névvel és pontos címmel bejegyzett panaszra köteles írásban vagy szóban válaszolni.
  3. A vendéget ért esetleges sérülés, rosszullét estére a nyitvatartási időben elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozó áll rendelkezésre.
  4. A fürdővendéget ért sérülésről, balesetről, káresetről a fürdőüzem jegyzőkönyvet köteles felvenni.

IV. Értékmegőrzés:

  1. Készpénz, nemesfém és egyéb értéktárgyaikat vendégeink az értékőrzőben helyezhetik el. A fürdőüzem csak az ott elhelyezett értékekért vállal felelősséget.
  2. Nyári időszakban (június 1 – augusztus 31-ig) öltözőszekrény nélküli belépőjeggyel rendelkező vendégeink az átöltözés után ruházatukat (cipőt is) csak zárt táskában vihetik be a fürdő területére.
  3. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből (ideértve folyosókon, várókban lévő fogasokon elhelyezetteket is) származó károkért a fürdő felelősséget nem vállal.
  4. A talált tárgyakat a ruhatárban, a „Talált Tárgyak Naplójában” történő bejegyzés mellett adhatják le vendégeink.

V. Uszoda rendje:

  1. A medencetérbe lépés előtt a zuhanyzó, lábmosó használata kötelező.
  2. A medencében szappant és egyéb tisztálkodó szert használni TILOS!
  3. Mélyvizű medencét csak önállóan úszni tudók használhatják. Ennek hiányában a szükséges védőfelszerelés és úszni tudó felnőtt felügyelete kötelező.
  4. Az uszoda szolgáltatásait – különösen az úszómedencék mélyvízi részeit – mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
  5. Az úszómedencékben, ahol erre vonatkozó külön felhívás van kifüggesztve, fürdősapka használata mindenki számára kötelező.
  6. Az úszómedencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vízének és a medencetér tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereltségéért, valamint a vízből mentettekhez az orvos kihívásáért – még akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát – az úszómester felelős.
  7. A kölcsönzések (pl.: törölköző) csak a pénztárnál váltott kölcsönzési jegy ellenében, a bérleti díj befizetése mellett történhetnek. A tárgy kölcsönzése kizárólag egy napra történik.
  8. Szervezett úszásoktatás csak az uszoda vezetőjével történt egyeztetés és az üzemeltetővel megkötött szerződés alapján, a házirendet betartva történhet.
  9. A 14 év alatti gyermekek a gyógymedencét csak orvosi rendelvényre vehetik igénybe, az igénybevétel céljától függetlenül.
  10. A gyógyvízben tartózkodás ajánlott időtartama egészséges fürdőzőkre vonatkozik, az ajánlott időtartam túllépésének veszélyét a fürdőző viseli. Az ajánlott időtartamot a medencéknél elhelyezett figyelmeztető táblák tartalmazzák.
  11. A csúszdákat csak olyan személyek használhatják, akik életkoruk, vagy testmagasságuk révén megfelelnek az indító szakaszoknál megfelelt értékeknek.
  12. A csúszdát nem használhatják csökkent látású, szédülékeny, vagy úszni nem tudó egyének, ittas vagy kábító hatású szert szedő személyek.
  13. Az életkorra vagy testmagasságra vonatkozó követelményeket be kell tartani.
  14. A pályát használni szándékozókat a pályára lépés előtt tájékoztatni kell a használat veszélyéről, és a pálya helyes használatának módjáról.
  15. A személyzet felügyeli a pályák használatát, oktatásban részesíti a használókat, gondoskodik a pálya használatának zavartalanságáról, az érkezési vízterület szabaddá tételéről.
  16. Segítséget nyújt az esetlegesen megsérült személyek, vagy rászorulók részére, szükség esetén leállítja a vízellátást.
  17. A pálya műszaki állapotában beállt változásokat észleli és intézkedéseket tesz az estleges hibák kijavítására.

VI. Vegyes rendelkezések:

  1. A vendég a fürdőbelépő megvásárlásával elfogadja a fürdő jelen szabályzatát, a fürdőt az itt leírtak szerint jogosult használni, továbbá azt is, hogy jogvita esetén magyar jog alkalmazandó, és a győri székhelyű bíróság kizárólagosan illetékes.
  2. A házirendben foglalt előírásokat mindenki köteles betartani. Aki az abban foglaltakat megsérti, vagy figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.
  3. Azt a személyt aki a házirendet megsérti vagy a fürdő rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.
  4. A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó (üzemvezető, annak helyettese, úszómester stb.) hivatalos személynek minősül, és mint ilyet a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
  5. A házirendet az uszoda jól látható helyén kell kifüggeszteni.
  6. A Házirend szabályainak megtartásáért, illetőleg megtartásáért a fürdőüzem vezetője a felelős.

Kovacsics Imre
Rába Quelle Kft. ügyvezető igazgató