Elektroterápie

 • Diadynamik
  Interferencia
 • Sonoforéza
 • Iontoforéza
 • Hydrogalvan
 • Ultrazvuk
 • Podvodný ultrazvuk v prípade liečby končatín

Kontraindikácie elektrotrapií

 • Protéza
 • kovový implantát
 • Pacemaker