Reumatologická ambulancia

Dr. Nemes Tibor András, reumatológ a odborný lekár pre fyzioterapiu

Registrácia na termíny procedúr a odborné vyšetrenie je možná

Pondelok – piatok 08:00 – 16:00

Telefón: 0696/514-905

Osobne na recepcii rehabilitácie (9025 Győr, Fürdő tér 1.)

ODBORNÁ AMBULANCIA

Pondelok – piatok 09:00 – 16:00